Houbaření

Houby rostou takřka celoročně, ty jedlé však jen od počátku jara do nástupu zimy. Hlavní houbařská sezóna zpravidla vrcholí na přelomu léta a podzimu (srpen až polovina října). Nejvíce se houbám daří, když si půda udržuje optimální teplotu a vlhkost. Jakmile začne docházet k výkyvům těchto zmíněných faktorů, začne výskyt hub pomalu klesat. Ideální podmínky pro snadné houbaření nastávají tehdy, když jsou denní a noční teploty přibližně obdobné.

1 2
© 2013 - Hotel Horník ***
HOTEL HORNÍK
Vlachovická č. ev. 18
592 31
Vlachovice

Mob. recepce: +420 730 893 738
E-mail: info@hotelhornik.cz