Cyklistika

Žďárské vrchy lze označit za nejrozmanitější část Českomoravské vrchoviny se spoustou turisticky zajímavých míst. V krajině se střídají louky, pastviny, pole, lesy a rybníky. Krajina je protkaná nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů. Žďárské vrchy jsou pramennou oblastí několika řek jako je Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava a Oslava. Charakter krajiny doplňují mnohé rybník, z nichž většina byla založena již ve středověku. Téměř polovinu území pokrývají hluboké lesy, převážně smrkové, pouze místy se zachovaly porosty jedlobučin, z nichž nejznámější je národní přírodní rezervace Žákova hora. Typickým krajinným prvkem hřebenů Žďárských vrchů jsou skalní rulové útvary vzniklé zvětráváním. Ty jsou i s okolními balvanitými sutěmi chráněny jako přírodní památky.

Doporučení pro lehkou cyklistiku vhodnou pro trekingová kola je trasa Fryšava
Další trasy a tipy pro cyklistiku najdete na stránkách www.cykloserver.cz

© 2013 - Hotel Horník ***
HOTEL HORNÍK
Vlachovická č. ev. 18
592 31
Vlachovice

Mob. recepce: +420 730 893 738
E-mail: info@hotelhornik.cz