Storno poplatky za ubytování

Storno poplatky za ubytování nejsou účtovány v případě zrušení rezervace do 14 dnů

před termínem příjezdu Objednatele. 

Objednatel je povinen doručit Provozovateli písemné oznámení o zrušení rezervace. 

Storno poplatek není předmětem daně z přidané hodnoty.

• Při zrušení rezervace 14–7 dní před termínem příjezdu je účtován storno poplatek

výši 50 % z ceny ubytování.


• Při zrušení rezervace 7–2 dny před termínem příjezdu je účtován storno poplatek

ve výši 80 % z ceny ubytování.


• Při zrušení rezervace méně než dva dny před termínem příjezdu je účtován storno

poplatek ve výši 100 % z ceny ubytování.


Jestliže objednatel nemohl nastoupit pobyt z vážných důvodů (úmrtí, nemoc apod.),

nebo pokud krátí pobyt ze zdravotních nebo vážných rodinných důvodů, storno

poplatek se neúčtuje, ale tuto skutečnost je nutno prokázat příslušnými doklady. 


V případě, kdy Objednatel nemůže využít svou rezervaci v případě překážek na

straně Hotelu, má Objednatel právo na zrušení pobytu bez storno poplatku a na

vrácení dříve uhrazených záloh.

© 2013 - Hotel Horník ***
HOTEL HORNÍK
Vlachovická č. ev. 18
592 31
Vlachovice

Mob. recepce: +420 730 893 738
E-mail: info@hotelhornik.cz